საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო ჩალაბაშვილი
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების
ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (484)

ელ.ფოსტა: nchalabashvili@cu.edu.ge 

 

ნანა მიხანაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 

ელ.ფოსტა: Nmikhanashvili@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

დავით შოვნაძე

კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: dshovnadze@cu.edu.ge 

ოთახი: B26