ღონისძიებები

სტარტაპის შექმნის სურვილი უამრავმა ფაქტორმა შეიძლება გაგვიჩინოს; პრობლემამ, რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებით ან კონკრეტულმა გარემომ და პირობებმა.
ხშირად სტარტაპ იდეები იქმნება ჰაკათონებზე, მეიქათონებზე ან დისკუსიებზე. C10 ამ კუთხითაც აქტიურად მუშაობს და გეგმავს ქვეყანაში აქტიური მოქმედი სტარტაპების წარმომადგენლებისა და ახალბედა სტარტაპერების შეხვედრებს, ასევე ჰაკათონებს სხვადასხვა თემისა და პრობლემის გარშემო.