ფინანსური მენეჯმენტი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ფინანსური დაგეგმარებისა და მენეჯმენტის ძირითადი მნიშვნელობა განისაზღვრება ორგანიზაციული მიზნების მიღწევითა და დასახული ამოცანების გადაჭრით. არასამთავრობო ორგანიზაციების უმეტესობა ეფუძნება გარე დაფინანსების წყაროებს და შესაბამისად, ფინანსურ მენეჯმენტს უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს ორგანიზაციის მდგრადობის შესანარჩუნებლად. პროექტის ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის შემუშავებული ფინანსური მენეჯმენტის გზამკვლევი ხელს შეუწყობს არაკომერციულ ორგანიზაციებს ფინანსების სწორ დაგეგმარებაში, კოორდინაციასა და კონტროლში. შემუშავებული სასწავლო მასალები და ადმინისტრაციული სტანდარტული ფორმები ხელს შეუწყობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეფექტურად მართონ საკუთარი ფინანსური სახსრები და ამასთანავე, მიიღონ რესურსების გადანაწილების, ფონდების შეგროვებისა და მობილიზაციისათვის საჭირო ყველა ეფექტური გადაწყვეტილება.

 

პროექტის ხელმძღვანელი - ალექსანდრე მიქელაძე.

 

პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში.