ფინანსური ინფორმაციის ხარისხი განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე მყოფი კაპიტალის ბაზრებისთვის

„ფინანსური ინფორმაციის ხარისხი განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე მყოფი კაპიტალის ბაზრებისთვის"

 

პროექტი დაფინანსებულია სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა კველევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2015 წლის კონკურსის ფარგლებში.

 

პროექტის ხელმძღვანელი - ერეკლე პირველი.