ფინანსებისა და ბუღალტერიის სახელმძღვანელო

აღინიშნება სტუდენტებზე გამიზნული სახელმძღვანელოების ნაკლებობა ქართულ ენაზე ფინანსებისა და ბუღალტერიის საგნებში. რადგან უნივერსიტეტში ფინანსების სწავლება მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე და რადგან ასევე ფინანსები არის ახალი ტიპის საგანი ახალი სტუდენტებისათვის (რომლებიც მანამდე ძირითადად ნაცნობი საგნების მსგავს პროგრამას სწავლობენ ქართულ ენაზე (ისტორია, მათემატიკა, სხვა.), აღინიშნება გარკვეული არაპროპორციული სირთულე ფინანსების საწყისი კურსის შესწავლისას.  სტუდენტების დიდ ნაწილს უჭირს ერთდროულად ახალი ლოგიკის ათვისება და შესაბამისი უცხო ენის შესწვლა.  შესაბამისად, ეს პროექტი მიზნად ისახავს დამხმარე სახელმძღვანელოს შექმნას ქართულ ენაზე, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ძირითადი ფინანსების სახელმძღვანელოს პარალელურად სწავლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

 

პროექტის ხელმძღვანელი - აკაკი კაპანაძე.

 

პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში.