ნეიროფიზიოლოგია ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტთათვის

პროექტი გულისხმობს "ნეირფიზიოლოგიის" პირველი ქართული ფერადად ილუსტრირებული სახელმძღვანელოს შექმნას კონკრეტულად ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება წინა წლების განმავლობაში უნივერსიტეტში აღნიშნული საგნის სწავლებით მიღებული გამოცდილება. სახელმძღვანელო აგებული იქნება კლასიკური ნეიროფიზიოლოგიის პრინციპებით, მაგრამ, ამავდროულად, გამდიდრებული იქნება უახლესი სამეცნიერო მიღწევებითა და ინფორმაციით.

 

პროექტის ხელმძღვანელი თამარ ჭელიძე, CSH.

 

პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში.