შემთხვევითი რიცხვების გენერატორი პოსტ-კვანტური ელექტრონული ხელმოწერისთვის

კორპორაცია Google, NASA-სთან და Universities Space Research ასოციაციასთან ერთად მუშაობენ კვანტური პროცესორის შექმნაზე კომპანია D-Wave-თან. კვანტურ კომპიუტერს ექნება შესაძლებლობა დაანგრიოს უმეტესობა თუ არა აბსოლუტურად ყველა დღეისთვის სტანდარტული კრიპტოსისტემები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება პრაქტიკაში, მაგალითად RSA. RSA კრიპტოსისტემა გამოიყენება უამრავ პროდუქტში სხვადასხვა პლატფორმაზე განსხვავებულ დარგში. შეთავაზებულია RSA-ს სხვადასხვა ალტერნატივები, მაგრამ მათ კვლავ გააჩნია უსაფრთხოების და ეფექტურობის პრობლემები. შესაბამისად მათი გამოყენება პრაქტიკაში არის შეუძლებელი. ერთ-ერთ შეთავაზებულ ალტერნატივას ჰეშზე დაფუძნებული ელექტრონული ხელმოწერების სისტემები წარმოადგენს. Merkle-ს ხელმოწერების სქემები არის ჰეშზე დაფუძნებული ელექტრონული ხელმოწერების სქემა საზოგადო გასაღებით. კრიპტო სისტემას გააჩნია ეფექტურობის პრობლემები და შესაბამისად იგი ვერ იქნება გამოყენებული პრაქტიკაში. სქემების გაუმჯობესებაზე მუშაობენ მსოფლიო მეცნიერები. ერთ-ერთი გაუმჯობესება არის PRNG (ფსევდო შემთხვევითი რიცხვების გენერატორი) - ის ინტეგრაცია, იმისათვის, რომ არ იყოს დასათვლელი და განსათავსებელი ერთჯერადი გასაღების წყვილების დიდი რაოდენობა. ეს მიდგომა შეიძლება ჩაითვალოს არაუსაფრთხოდ, რადგან ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ კვანტურ კომპიუტერს აქვს შესაძლებლობა დაანგრიოს არსებული PRNG-ები. კვანტურ კომპიუტერს შეუძლია მოგვცეს შესაძლებლობა დავაგენერიროთ ნამდვილი შემთხვევითი რიცხვები. შესაბამისად, Merkle ინტეგრირებული TRNG (ნამდვილი შემთხვევითი რიცხვების გენერატორი) -ით იქნება უსაფრთხო. ასევე, TRNG-ის შექმნა კვანტური კომპიუტერის მეშვეობით იქნება ძალიან სასარგებლო სხვა კრიპტოგრაფიული ალგორითმებისთვის, ლატარიებისთვის, სათამაშო აპარატებისთვის, სიმულაციის პროცესებისთვის და სხვა.

 

პროექტის მიზნები:

 

  1. შეიქმნას ნამდვილი შემთხვევითი რიცხვების გენერატორი (TRNG);
  2. შესრულდეს ამ TRNG-ის პროგრამული რეალიზაცია დაპროგრამების ენის და სიმულაციის ტექნიკის გამოყენებით;
  3. TRNG-ის ინტეგრაცია Merkle-ში, Merkle-ეს გაუმჯობესებული უსაფრთხო ვერსიის მისაღებად;
  4. შესრულდეს გაუმჯობესებული Merkle-ს პროგრამული რეალიზაცია დაპროგრამების ენის და სიმულაციის ტექნიკის გამოყენებით

 

პროექტის პერსონალი:

 

მაქსიმ იავიჩი-პროფესორი, გიორგი იაშვილი-ასისტენტი, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

 

ბიუჯეტი - 23 820 ₾.

 

ორწლიანი პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების 2018 წლის დეკემბრის კონკურსის ფარგლებში.