მიმოხილვა

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ პროგრამის Jean Monnet პროექტის შესაბამისად "ევროკავშირის სამართლებრივი სახე"/LFEU, კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება სამართლის ტრენინგების ციკლი ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში.

 

ტრენინგ-მოდულები დაფინანსებულია და შესაბამისად დარეგისტრირებული მონაწილეებისთვის სრულიად უფასოა. ტრენინგის დასრულებისას, მონაწილეებს გადაეცემათ მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

 

ტრენინგი გამიზნულია ფართო სამიზნე აუდიტორიისათვის, კერძოდ, პროფესიული და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებისთვის, საჯარო მოხელეების, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების, პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სპეციალისტების, უნივერსიტეტების ადმინისტრაციული პერსონალის, ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგში ჩართული სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისთვის.