განრიგი

  • 17 მაისი "ასოცირების შეთანხმება, ევროკავშირის შრომის დირექტივები დასაქართველოს შრომის კოდექსი"

  • 18 მაისი "პერსონალური მონაცემების დაცვის სამართლებრივი ჩარჩო ევროკავშირში, ევრო საბჭოსა და საქართველოში"
  • 19 მაისი "ევროკავშირსა და საქართველოში კარტელებისა და სახელმწიფო დახმარების რეგულირება"

  • 20 მაისი "ევროკავშირის სამართალი და ასოცირების შეთანხმება"

  • 24 მაისი  "საჯარო შესყიდვების სამართლებრივი ჩარჩო ევროკავშირსა და საქართველოში"