ტრენერები

 

 

 

ლევან მოსახლიშვილი 

 

  • სამართლის დოქტორი, ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალისტი. კავკასიის უნივერსიტეტისა და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. აკრედიტაციის ექსპერტი

 

 

 

თამარ ქალდანი

 

 

  • იურისტი და ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალისტი, კერძო და საჯარო სექტორებში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილებით
 

სოლომონ მენაბდიშვილი 

 

 

  • სამართლის დოქტორი (თსუ), კონკურენციის სამართლის და ევროკავშირის კონკურენციის სამართლის სპეციალისტი

ეკატერინე ქარდავა 

 

 

  • სამართლის დოქტორი (თსუ), ჟან მონეს პროფესორი, შრომის სამართლისა და ევროკავშირის შრომის სამართლის სპეციალისტი; ასოცირების შეთანხმების, სამართლებრივი აპროქსიმაციისა და ევროპული ინტეგრაციის სპეციალისტი
 

გურანდა ჭელიძე 

 

 

  • ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის სპეციალისტი. კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აფილირებული პროფესორი; კავკასიის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი