განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა:  2 თვე
  • ტრენინგის პერიოდულობა: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი, შაბათი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00 საათი