განრიგი

  • დაწყების თარიღი: 30 სექტემბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 კვირა
  • ტრენინგის პერიოდულობა: ორშაბათი, პარასკევი 
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00 სთ.-მდე