განრიგი

  • პროგრამის ხანგრძლივობა: 4 კვირა 
  • ტრენინგის პერიოდულობა: კვირაში 4-ჯერ
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00-მდე