განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი - 26 მაისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა - 15 საათი

 

ჩატარების პერიოდულობა:

 

  • თემატიკა #1 – 26 მაისი
  • თემატიკა #2 - 28 მაისი, 2,4 ივნისი
  • თემატიკა #3 – 9, 11, 16 ივნისი

 

ჩატარების დრო:

 

  • თემატიკა #1 – 19:00 – 22:00 საათი
  • თემატიკა #2 – 19:00 – 21:00 საათი
  • თემატიკა #3 – 19:00 – 21:00 საათი