განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 26 ივნისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4კვირა
  • ჩატარების დღე: ოთხშაბათი, შაბათი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00 შაბათი (12:00-15:00)