განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 12 საათი (6 შეხვედრა)
  • დაწყების თარიღი: 31 მარტი
  • ჩატარების დღე: ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 18:00 – 20:00