აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის სადოქტორო სკოლაში

8 ივლისი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სადოქტორო სკოლაში (CDS) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2019 წლის 5 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნა ასისტენტის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • ნოდარ კილაძე - ეკონომიკა