ბიბლიოთეკა

კავკასიის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მუშაობს:

 

  • ორშაბათი-პარასკევი – 9:00 საათიდან 20:00 საათამდე
  • შაბათი – 9:00 საათიდან 16:00 საათამდე

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მოიცავს უნივერსიტეტში არსებული სპეციალობებისათვის საჭირო სასწავლო, სამეცნიერო და დამხმარე ლიტერატურას.

 

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი აღრიცხულია ელექტრონულ კატალოგში.

 

საბიბლიოთეკო რესურსებს შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ელექტრონულ ბიბლიოთეკას, რომელიც მოიცავს სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ლიტერატურას.

 

ბიბლიოთეკით სარგლებლობის წესი.