საკონტაქტო ინფორმაცია

თეიმურაზ ხუციშვილი
სრული პროფესორი
სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: +995 (32) 237 77 77 (420)

ფაქ: +995 (32) 231 32 26 
ელ.ფოსტა: tkhutsishvili@cu.edu.ge

 

გურანდა ჭელიძე

სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (411)

ელ-ფოსტა: gchelidze@cu.edu.ge