საკონტაქტო ინფორმაცია

ირენა მელუა

საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (230)

ელ.ფოსტა: imelua@cu.edu.ge

 

აკაკი კაპანაძე

საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (244)

ელ.ფოსტა: akapanadze@cu.edu.ge

 

ნინო ჩიქოვანი 

საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (233)

ელ.ფოსტა: nchikovani@cu.edu.ge