საკონტაქტო ინფორმაცია

ირენა მელუა

სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო

ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი

კავკასიის უნივერსიტეტი

თბილისი, საქართველო, პოლიტკოვსკაიას # 10

ტელ: (+995 32) 37 77 77 (129), ფაქ. (+99532) 2 31 32 25

 

აკაკი კაპანაძე

საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო

ურთიერთობების დეპარტამენტი

კავკასიის უნივერსიტეტი

თბილისი,საქართველო, 0186, პოლიტკოვსკაიას 10,

მობ.:(+995 32) 37 77 77 (125), ფაქ:  (+99532) 2 31 32 25