საკონტაქტო ინფორმაცია

ირენა მელუა

ვიცე-პრეზიდენტი ინტერნაციონალიზაციის დარგში

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (230)

ელ.ფოსტა: imelua@cu.edu.ge

 

აკაკი კაპანაძე

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (244)

ელ.ფოსტა: akapanadze@cu.edu.ge