საერთაშორისო აკრედიტაციები

  • 2020 წელს კავკასიის ტურიზმის სკოლის საბაკალავრო პროგრამამ მოიპოვა გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო სერტიფიკატი TedQual
  • კავკასიის უნივერსიტეტის მინიჭებული აქვს საერთაშორისო ხარისხის აკრედიტაცია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაციის მიერ (CEEMAN)
  • 2016 წელს კავკასიის ბიზნესის სკოლა გახდა AACSB- ის წევრი. 2018 წელს  მოიპოვა აკრედიტაციის პროცესის დაწყების უფლება, ხოლო 2020 წელს სკოლამ  გააგზავნა თავდაპირველი თვითშეფასების ანგარიში.