საკონტაქტო ინფორმაცია

თეიმურაზ ხუციშვილი
სრული პროფესორი
სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: +995 (32) 237 77 77 (420)

ელ.ფოსტა: tkhutsishvili@cu.edu.ge

 

გურანდა ჭელიძე

სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (411)

ელ.ფოსტა: gchelidze@cu.edu.ge

 

მარიამ ჯინჭველეიშვილი

სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის კოორდონატორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: mjinchveleishvili@cu.edu.ge