ვაკანსიები და ტენდერები

13
მაი
კავკასიის უნივერსიტეტის წიგნების მაღაზია აცხადებს ვაკანსიას მენეჯერის თანამდებობაზე

კავკასიის უნივერსიტეტის წიგნების მაღაზია აცხადებს ვაკანსიას მენეჯერის თანამდებობაზე

01
მაი
CSH პროფესორი,ასოცირებული პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობები

კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (CSH) აცხადებს კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე

27
აპრ
CSG პროფესორი,ასოცირებული პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი

კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა (CSG) აცხადებს კონკურსს პროფესორი, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

19
აპრ
CTS აცხადებს კონკურსს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

კავკასიის ტურიზმის სკოლა (CTS) აცხადებს კონკურსს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე, ტურიზმის ეკონომიკის მიმართულებით

18
აპრ
CSL პროფესორი,ასოცირებული პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი

კავკასიის სამართლის სკოლა (CSL) აცხადებს კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

18
აპრ
CSB პროფესორი,ასოცირებული პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი

კავკასიის ბიზნესის სკოლა (CSB) აცხადებს კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

19
აპრ
CST პროფესორი,ასოცირებული პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა (CST) აცხადებს კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

18
იან
CSB ასისტენტ-პროფესორი

კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა (CSB) აცხადებს კონკურსს ასისტენტ-პროფესორის (5 ვაკანტური ადგილი) თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებით

17
იან
ფინანსური მენეჯერი

კავკასიის უნივერსიტეტი ფინანსურ დეპარტამენტში, ფინანსური ანალიზის სამსახურში

აცხადებს ვაკანსიას სტუდენტების მომსახურების ფინანსური მენეჯერის თანამდებობაზე

 

30
იან
ბუღალტერი

კავკასიის უნივერსიტეტი ფინანსურ დეპარტამენტში აცხადებს ვაკანსიას ბუღალტრის თანამდებობაზე