ელექტრონული კატალოგი

კატალოგი Koha  ელექტრონულ კატალოგ koha – ში გაერთიანებულია ბიბლიოთეკაში არსებული ბეჭდური და ელექტრონული წიგნები. მარტივი საძიებო ველით შეძლებთ მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი ლიტერატურა.

 

ელექტრონული ბიბლიოთეკა ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში განთავსებულია ელექტრონული წიგნები. საიტით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს და აკადემიურ პერსონალს.