აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

24 სექტემბერი 2018

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში (CSH) ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2018 წლის 20 სექტემბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით არჩეულ იქნა აკადემიურ თანამდებობებზე შემდეგი პირები:

 

პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით:

 

 • გიორგი ნოზაძე - მათემატიკა

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

 • ალუდა გოგლიჩიძე - პროფესიული უნარები
 • პაატა პაპავა - პროფესიული უნარები
 • ევგენი გუგულაშვილი - მათემატიკა
 • მაია ზიბზიბაძე - ბუნებისმეტყველება
 • ნიკოლოზ სილაგაძე - საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 

 ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

 • თამარ მამსიკაშვილი - პროფესიული უნარები
 • ნათია ნაცვლიშვილი - პროფესიული უნარები
 • ლალი ბერიშვილი - მათემატიკა

 

ასიტენტის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

 • თამარ ჭანტურია - პროფესიული უნარები
 • თამარ ჩხიკვაძე - ბუნებისმეტყველება