აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ბიზნესის სკოლაში

4 მაისი 2020

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ბიზნესის სკოლაში (CSB) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 2 მაისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით:

 

  • ნინო კუნცევა-გაბაშვილი - ბიზნესის ადმინისტრირება

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • თენგიზ თაქთაქიშვილი - ბიზნესის ადმინისტრირება
  • ალექსანდრე მიქელაძე - ფინანსები
  • გიორგი დანელია - ფინანსები

 

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  •  დარა აჰმედი - მენეჯმენტი