ასისტენტები

თამარ ჭანტურია

თამარ ჩხიკვაძე

აკაკი ბურკაძე

დავით პეტრიაშვილი

მარიამ გავაშელი