საკონტაქტო ინფორმაცია

ირენა მელუა

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების
დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (230)

ელ.ფოსტა: imelua@cu.edu.ge

 

ანი თავართქილაძე

გაცვლითი პროგრამების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (240)

ელ.ფოსტა: atavartkiladze@cu.edu.ge