როგორ ჩავაბაროთ

გაცვლითმა სტუდენტებმა პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან უნდა წარადგინონ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ir@cu.edu.ge  

 

  • ოფიციალური ნომინაციის წერილი უნივერსიტეტისგან
  • შევსებული CU სააპლიკაციო ფორმა
  • პროგრამული შესაბამისობის ფორმა (შერჩეული კურსების ჩათვლით)
  • ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, B2 დონე - IELTS (6.0) TOEFL (78)
  • ნიშნების ფურცელი
  • პასპორტის ასლი
  • შეავსებული EUROPASS CV ფორმა

 

შემოდგომის სემესტრი (სექტემბერი - იანვარი): 20 მაისი

გაზაფხულის სემესტრი (თებერვალი - ივლისის შუა რიცხვები): 20 ოქტომბერი