კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი "NIBES"-ის საერთაშორისო ასოციაციის შეკრებაზე