ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტთა მესამე სასკოლო კონფერენცია