ყარაჩის ბიზნესის მენეჯმენტის ინსტიტუტის წარმომადგენლები სტუმრად კავკასიის უნივერსიტეტში