სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების ახალი პროექტის პრეზენტაცია