საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სურათები გონების ლაბირინთიდან“