მედია დიალოგი დემოკრატიისა და მშვიდობისათვის - პროექტის სამუშაო შეხვედრა