ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლასთან