სამუშაო შეხვედრა Moodle-ის გამოყენების სწავლების შესახებ