"ევროპული ინტეგრაცია და ქართული შრომითი ურთიერთობების (EIGER)" დახურვის კონფერენცია