პროექტ HUMERIA-ს შესარჩევი კომიტეტის პირველი შეხვედრა