კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტს საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა