ურთიერთთანამშრომლობის მემორმანდუმი ჰუნანის უნივერსიტეტთან