საერთაშორისო კონფერენცია „ციფრული ბიომედიცინა“ CU სტუდენტის წარმატება