სამუშაო შეხვედრა Winnet Sverige-ის წარმომადგენლებთან