სოსო გალუმაშვილის ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში