პროფესორ თენგიზ ვერულავას კვლევა ჟურნალში: Malta Medical Journal