სამუშაო შეხვედრა - განათლებისა და პოლიტიკური დიალოგის პერსპექტივების ცვლილება