კავასიის უნივერსიტეტმა მე-8 სამეცნიერო შრომების კრებული გამოსცა

10 მაისი 2017

კავკასიის უნივერსიტეტმა გამოსცა რიგით მე-8 სამეცნიერო შრომების კრებული, სადაც წარმოდგენილია როგორც კავკასიის უნივერსიტეტის სკოლების, ასევე პარტნიორი უნივერსიტეტების  სხვადასხვა თაობის მკვლევართა გამორჩეული სტატიები.

 

სარედაქციო კოლეგია:

 

პროფ. შალვა მაჭავარიანი (მთავარი რედაქტორი), პროფ. გურამ ლეჟავა, პროფ. ნუგზარ სხირტლაძე, პროფ. თეიმურაზ ხუციშვილი, პროფ. ინდრეკ იაკობსონი, პროფ. ვახტანგ სურგულაძე, თათია ღერკენაშვილი (რედაქტორის მოადგილე).

 

კრებული გამოიცა: 2017 წლის 10 მაისს.