საკონტაქტო ინფორმაცია

თეიმურაზ ხუციშვილი
სრული პროფესორი
სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (420)

ფაქ.: +995 (32) 231 32 26 
ელ.ფოსტა.: tkhutsishvili@cu.edu.ge