ვაკანსიები და ტენდერები

22
თებ
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა აცხადებს კონკურსს

კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა (CST) აცხადებს კონკურსს  პროფესორის ( 6 ვაკანტური ადგილი) ასოცირებული პროფესორის (6 ვაკანტური ადგილი) ასისტენტ-პროფესორის ( 6 ვაკანტური ადგილი) და ასისტენტის (6 ვაკანტური ადგილი)  თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებით:

22
თებ
კავკასიის მედიის სკოლა აცხადებს კონკურსს

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის მედიის სკოლა) აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორისა (2 ვაკანტური ადგილი) და ასისტენტ პროფესორის ( 4 ვაკანტური ადგილი) , თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ დისციპლინებში:

22
თებ
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა აცხადებს კონკურსს

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის სახელმწიფო მართვის  სკოლა) აცხადებს კონკურსს პროფესორის (1 ვაკანტური ადგილი); ასოცირებული პროფესორის (1 ვაკანტური ადგილი) ;  ასისტენტ პროფესორის ( 1 ვაკანტური ადგილი) , ასისტენტის (2 ვაკანტური ადგილი) თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ დისციპლინებში:

08
თებ
კავკასიის ბიზნესის სკოლა აცხადებს კონკურსს აგრობიზნესის მიმართულებაში

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის ბიზნესის სკოლა) აცხადებს კონკურსს  პროფესორის (2 ვაკანტური ადგილი) ასოცირებული პროფესორისა (3 ვაკანტური ადგილი) და ასისტენტ-პროფესორის (2 ვაკანტური ადგილი), ასისტენტის (5 ვაკანტური ადგილი) თანამდებობების დასაკავებლად აგრობიზნესის მიმართულებაში.

08
თებ
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა აცხადებს კონკურსს

კავკასიის უნივერსიტეტი , კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა აცხადებს კონკურსს პროფესორის ( 7 ვაკანტური ადგილი) ასოცირებული პროფესორის (19 ვაკანტური ადგილი) ასისტენტ-პროფესორის ( 12 ვაკანტური ადგილი) და ასისტენტის (10 ვაკანტური ადგილი) თანამდებობების დასაკავებლად